دریافت کارت واکسن دیجیتال کرونا

اگه حتی یه دوز واکسن زده باشی بیا قراره کارت واکسن دیجیتال بگیریم

با من باشید تا با ترفندهای دیجیتال، زندگی رو آسون‌تر کنیم