سرویس اعلام بازگشت به شبکه ایرانسل

تا حالا شده با یکی کار مهم داشته باشی ولی گوشیش خاموش یا تو دسترس نباشه؟