سرویس میزبان تماس ایرانسل

یه وقتایی پیش میاد یا شارژ نداریم یا میخواییم مرامی رفیقمون هزینه تماسمونو بده، برا اینم ایرانسل یه سرویس جذاب گذشته