عکس پس زمینه روزانه در ویندوز

بعد گوشیمون بیشترین صفحه‌ای که در طول روز نگاش میکنیم صفحه مانیتورمونه، بیایین یکم خوشگلش کنیم

با من باشید تا با ترفندهای دیجیتال، زندگی رو آسون‌تر کنیم