تفریح کجا بریم؟ چجوری بریم؟

اگه اهل کشف کردن جاهای باحال و غداهای خوشمزه هستی، یه پیشنهاد جذاب دارم، میتونیم کلی کافه، رستوران، موزه، خونه تاریخی و جاهای باحال رو راحت پیدا کنیم و حتی بدون اینکه وسیله داشته باشیم تا اونجا بریم! حالاچطوری؟