شارژ اضطراری ایرانسل و همراه اول

تو شرایطی که امکان داره سبم کارتمون شارژ نداشته باشه هم میتونیم به کمک همراه اول و ایرانسل اگه خدای نکرده تو موقعیتی قرار بگیریم که لازم باشه با یه تماس سلامتی خودمون رو به بقیه خبر بدیم یا حتی لوکیشنمون رو بفرستیم، استفاده کنیم