کی پشت خطه؟ گوگل بهت میگه

یکی از سرویس هایی که گوگل به گوشی های اندروید میده اینه که ما میتونیم قبل اینکه گوشی رو جواب بدیم، خبردار بشیم از کجا دارن بهمون زنگ میزنن که این ترفند رو تو این ویدیو یاد میگیریم