بدون رمز به اینترنت وا‌ی‌فای وصل شو!

اگه هرجا میری تو زودتر از همه به اینترنت وا‌ی‌فای اونجا وصلی و یادت نمیاد رمزش چی بوده، با این ترفند میتونی همون وای‌فای رو با بقیه به اشتراک بزاری تا اونا هم اینترنت دار بشن،