همزمان به چندتا اینترنت وصل شو!

اگه از سرعت کمه اینترنت خسته شدی و دلت میخواد یه سرعت باحال رو تجربه کنی با این ترفند میتونی سرعت همه اینترنتاتو بریزی رو هم، با یه سرعت خفن فیلم ببینی و انلاین بازی کنی؛ بقیه ترفندهارو میتونی رو یوتیوبم ببینی،