روشن کردن مودم با پاوربانک

وقتی که برق میره حوصله‌ت از بی اینترنتی سر نمیره؟ با این ترفند با یه پاوربانک، مودم ای‌دی‌اس‌ال رو روشن نگه میداریم