از خونه پستش کن

برای ارسال بسته‌ به یه شهر دیگه حتما باید از پست استفاده کنی ولی تو دنیای دیجیتال من، دیگه نمیخواد حتما بری پستخونه! با این ترفند از تو خونه میتونی هر بسته‌ای رو راحت به هرجای ایران پستش کنی