بهترین کافه‌رستوران شهرتون کجاست؟

مهم نیست کدوم محله، شهر یا حتی کشوری، هرجا که باشی بهترین کافه و رستوران رو برای صبحونه، ناهار یا شام بهت معرفی میکنم؛ دلتو صابون بزن که کلی پیشنهاد خوشمزه داریم.