گاوصندوق مدارک روی گوشی

اگه میخوای مدارک مهمت همیشه همراهت باشه و ترس گموگور شدنشونم نداشته باشی این ترفند رو ببین..