افتتاح حساب در بلوبانک

اگه مثل من از بانک رفتن خسته شدی این ترفند برای توهه تا با اولین بانک مجازی ایران اشنا بشی، مراحل ثبت نام و فعالسازی رو ببینی، مدارک شناساییت رو اپلود و رنگ کارت بانکیتو رو انتخاب کنی و دم خونه کارتتو رو تحویل بگیری کد دعوت بلوبانک اختصاصی دیجی مهرداد MFNCYY