دوچرخه سواری بدون دوچرخه در تهران و شیراز با یبدود

مهم نیست دوچرخه داری یا نه، برای تفریح رکاب میزنی یا حمل‌و‌نقل؛ دوچرخه‌سواری یکی از باحال‌ترین و جذابترین کاراست که از کودکی باهاش خاطره داریم؛ ولی نمیشه همیشه و همه جا دوچرخه ببری یا پارک کنی؛ چی میشد اگه هرجا حالشو داشتی و دلت میخواست سوار میشدی و هرجا خسته میشدی و میرسیدی پارکش میکردی؟ حالا شده! با یه دوچرخه اشتراکی هوشمند