اسم هر آهنگی‌ رو راحت پیدا کن

تو این دنیای پر سروصدا؛ وقتی یه آهنگی به گوشت میخوره و رو دلت میشینه، بیخیالش نشو، پیداش کن تا حال دلت بهتر بشه – یه ترفندی رو یادت میدم که هر اهنگی که به گوشت خورد رو راحت پیدا کنی