امنیت گوگل | فعالسازی ورود دو مرحله‌ای جی‌میل گوگل

تو سلسله ویدیوهای فعالسازی ورود دو مرحله‌ای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مهم، نوبت رسید به مهمترین حساب کاربری ما، حساب کاربری گوگل یا همون جیمیلمون