امنیت توییتر | فعالسازی ورود دو مرحله‌ای توییتر

تو سلسه ویدیوهای فعالسازی ورود دومرحله‌ای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مهم، نوبت رسید به توییتر و باهم امنیت حساب کاربری توییتر رو بیشتر میکینم