روی گوشی قدیمیت فیلیمو، تلگرام و اینستاگرام نصب کن!

وقتی گوشیت یکم قدیمی میشه اولین چیزی که اذیتت میکنه اینه که نمی‌تونی روش برنامه‌های جدید رو نصب کنی؛ ولی من یه ترفند یادت میدم که دیگه بدون هیچ دغدغه‌ای جدیدترین برنامه‌ها رو روی گوشی‌ها و تبلت‌های قدیمی نصب کنیم، برنامه هایی مثل فیلیمو اینستاگرام، تلگرام یا هرچیزی که فکرشو کنی