گوگل تورو از مامانت بیشتر میشناسه!

هر لحظه که از گوگل و سرویس‌های گوگل استفاده میکنیم گوگل بیشتر مارو میشناسه، برای همین همیشه فکرمونو میخونه و از همه چیمون خبر داره؛ ولی دیگه بسه باید جلوشو بگیریم