فعالسازی امنیت تلگرام

تلگرام راحت‌تر از اون چیزی که فکر میکنی هک میشه، ولی میتونی قابلیت‌های امنیتیشو فعال کنی