گوگل ترنسلیت چیست؟

انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی یا حتی ترکی؛ اگه حتی همه‌شونم بلد نیستی هم میتونی زنده به این زبون‌ها صحبت کنی هم میتونی کاتالوگ محصولات چینی رو راحت ترجمه کنی