پیام ناشناس تو واتساپ

با این ترفند میتونی بدون اینکه شماره کسی رو سیو کنی، تو واتساپ بهش پیام بدی، برای خودت مثل تلگرام سیو مسیج درست کنی و واتساپتو مثل لینک تو سایت و اینستاگرامت بزاری که راحت بهت پیام بدن